Combo bắp nước khủng

04/07/2019

Ưu đãi cho combo khủng: 1 bắp + 2 nước chỉ 90K (áp dụng với nước Pepsi, 7UP, Mirinda)

Các tin khác

x pop-ke-trom-mat-trang-rap-phim-venus-cinema.jpg