- Chương trình thẻ thành viên Venus Cinema là chương trình ưu đãi dựa trên số điểm tích lũy cuả những khách hàng là thành viên Venus.

- Ưu đãi và quyền lợi thành viên Member:
 
*Lưu ý
x pop-ke-trom-mat-trang-rap-phim-venus-cinema.jpg