Lịch chiếu Venus Cinema Hoà Bình

Lịch có thể thay đổi mà không báo trước (*)
P
94 '
11:30
2D (LồngTiếng)
13:00
2D (PhụĐề)
17:00
2D (LồngTiếng)
19:00
2D (LồngTiếng)
20:25
2D (PhụĐề)
T13
123 '
11:40
2D (PhụĐề)
15:10
2D (PhụĐề)
15:30
2D (PhụĐề)
T13
87 '
17:10
2D (PhụĐề)
17:30
2D (PhụĐề)
18:40
2D (PhụĐề)
T18
109 '
15:15
2D (PhụĐề)
18:30
2D (PhụĐề)
18:50
2D (PhụĐề)
T16
96 '
12:00
2D (PhụĐề)
13:50
2D (PhụĐề)
14:30
2D (PhụĐề)
20:40
2D (PhụĐề)
T18
96 '
16:30
2D (PhụĐề)
T16
100 '
13:40
2D (PhụĐề)
20:30
2D (PhụĐề)
x pop-ke-trom-mat-trang-rap-phim-venus-cinema.jpg