Lịch chiếu Venus Cinema Hải Dương

Lịch có thể thay đổi mà không báo trước (*)
P
94 '
10:25
2D (LồngTiếng)
13:45
2D (PhụĐề)
17:30
2D (LồngTiếng)
20:20
2D (LồngTiếng)
T13
123 '
10:05
2D (PhụĐề)
10:20
2D (PhụĐề)
13:30
2D (PhụĐề)
17:30
2D (PhụĐề)
17:40
2D (PhụĐề)
T13
87 '
15:25
2D (PhụĐề)
18:45
2D (PhụĐề)
T18
109 '
17:00
2D (PhụĐề)
T16
96 '
10:40
2D (PhụĐề)
14:00
2D (PhụĐề)
15:45
2D (PhụĐề)
20:15
2D (PhụĐề)
T18
96 '
15:35
2D (PhụĐề)
20:25
2D (PhụĐề)
x pop-ke-trom-mat-trang-rap-phim-venus-cinema.jpg